świadczy kompleksowe usługi na rzecz klientów indywidualnych
oraz podmiotów gospodarczych.

 

Zajmujemy się sprawami z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz prawa pracy, a także sprawami odszkodowawczymi.

 

W ramach prowadzonej praktyki prawniczej udzielamy porad prawnych, sporządzamy opinie prawne i pisma procesowe, reprezentujemy klientów przed sądami  i organami administracji.

 

Usługi świadczone przez kancelarię wykonywane są z zachowaniem najwyższej staranności. Szczególny nacisk kładziemy na zachowanie dobrej atmosfery współpracy z osobami, które powierzyły nam prowadzenie swoich spraw.

Zachowując zasady etyki radcy prawnego, dbamy o bezpieczeństwo i poufność powierzonych nam informacji.

 

Wychodząc naprzeciwko oczekiwaniom klientów, oferujemy elastyczne godziny spotkań. Istnieje możliwość umówienia spotkania również poza godzinami pracy kancelarii, a także poza jej siedzibą.

 

Znajomość języków obcych pozwala nam na świadczenie usług w języku angielskim i hiszpańskim.

Shape-2-copy1

abonament

Shape-2-copy3