28 lutego 2022
nowości w prawie

Zmiany w kodeksie pracy 2022

Rok 2022 to poważne zmiany w prawie pracy. Z wniosku Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej powstał Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (UC118) - https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-kodeks-pracy-oraz-niektorych-innych-ustaw2
04 lutego 2022
prawa rodziców

Urlop macierzyński w pigułce

Urlop macierzyński jest najstarszym urlopem udzielanym w związku z rodzicielstwem, który swój początek ma jeszcze w przedwojennym prawie pracy . Jest to okres przysługującego z mocy ustawy zwolnienia od obowiązku świadczenia pracy. Zgodnie z art. 180 § 1 Kodeksu pracy (dalej „K.p.”) przesłanką nabycia prawa do urlopu macierzyńskiego jest poród zakończony urodzeniem się jednego lub kilkorga dzieci. Urlop macierzyński nie przysługuje w razie poronienia, tj. w przypadku oddzielenia płodu niewykazującego żadnych oznak życia od ustroju matki przed upływem 22. tygodnia ciąży . Przysługuje natomiast w razie urodzenia martwego dziecka aczkolwiek w mniejszym wymiarze 8 tygodniu po porodzie.
24 stycznia 2022
nowości w prawie

Rodzinny kapitał opiekuńczy i dopłata do żłobka 2022

Co to jest rodzinny kapitał opiekuńczy i jak się ma do dofinansowania do żłobka, jakie są zasady przyznawania, kiedy i komu przysługuje. Zapraszam do lektury.
archiwum
chmura tagów