25 stycznia 2023
ochrona własności intelektualnej

Licencja wyłączna a licencja niewyłączna

Twórca dzieła ma pełne oraz wyłączne prawa do swojego wytworu od momentu jego ukończenia. Oznacza to, że posiada możliwość rozporządzania swoim dziełem na tożsamych zasadach co rozporządzanie prawem własności w stosunku do rzeczy. Posiada prawo pobierania pożytków z rzeczy, a także może dokonywać czynności rozporządzających dotyczących swojego wytworu czyli sprzedać, wydzierżawić lub udostępnić do korzystania.
02 września 2022
ochrona własności intelektualnej

Jak zarejestrować znak towarowy?

Twój znak towarowy to symbol, dzięki któremu wyróżniasz się na rynku. Jest on jednym z czynników, który sprawia, że klient wybiera Ciebie a nie konkurencję. Jeżeli go zarejestrujesz, będziesz mógł go chronić i rozwijać.
18 lipca 2022
prawo autorskie

Czy w umowie z pracownikiem trzeba dodawać zapisy regulujące prawa autorskie?

Odpowiedź na to pytanie brzmi: to zależy z jakim pracownikiem, ale w sumie warto. W przypadku pracownika nie wykonującego w ogóle zadań twórczych (np. magazynier, pracownik call center), dodawanie takich zapisów wydaje się zbędne. Chociaż ostatni przykład pokaże, że nie w każdym przypadku, więc jak zawsze warto podchodzić indywidualnie do każdego pracownika.
archiwum
chmura tagów