Możliwość zwrotu towaru kupionego na odległość

Kontynuując wątek zakupów internetowych rozpoczęty w ostatnim wpisie, dziś przybliżę Państwu jedno z uprawnień kupujących, a mianowicie możliwość odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość. Nowelizacja przepisów dot. praw konsumenta spowoduje, że przywilej ten przysługiwać będzie nie tylko konsumentom, lecz również przedsiębiorcom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą.

Obecnie prawo zwrotu towaru kupionego w Internecie bez podawania jakiejkolwiek przyczyny przysługuje tylko konsumentom. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta – osoba, która zawarła umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.  Do zachowania terminu wystarczy, że kupujący odeśle towar przed upływem 14 dnia. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, a jeśli wybrał inny sposób dostarczenia niż najtańsza opcja przesyłki to przedsiębiorca nie ma obowiązku zwrotu poniesionych dodatkowych kosztów. W praktyce oznacza to tyle, że kupujący musi odesłać przedmiot na swój koszt, a przedsiębiorca zwróci mu nie tylko kwotę, jaką konsument zapłacił za przedmiot, ale także najtańszy koszt przesyłki do konsumenta.

Pamiętajmy, że zwracany towar powinien być w stanie nadającym się do ponownej sprzedaży przez przedsiębiorcę bez konieczności obniżania ceny. Zgodnie bowiem z art. 34 ustawy konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Sprzedawca nie może jednak zastrzec, że przyjmie zwracany towar tylko w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu. Czy są jakieś towary, których nie możemy zwrócić? Tak, m.in. rzeczy wykonane na indywidualne zamówienie, towary ulegające szybkiemu zepsuciu, nagrania dźwiękowe albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu – np. płyty z filmami lub muzyką.

W tym miejscu podkreślić należy, że powyższe uprawnienie przysługuje kupującemu z mocy prawa tylko w przypadku zakupów na odległość – np. przez Internet. Możliwość zwrotu towarów kupionych stacjonarnie to wyłącznie przejaw dobrej woli sprzedawcy.

Już wkrótce uprawnienia konsumenckie rozszerzone zostaną też na niektórych przedsiębiorców. Początkowo nowy przepis miał wejść w życie już 1 czerwca 2020 roku, jednak data ta uległa zmianie w związku z obecną sytuacją gospodarczą związaną z COVID-19. W związku z tym nowelizacja ustawy o prawach konsumenta wejdzie w życie 1 stycznia 2021 roku. Co zmieni się od tego dnia ?

Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą będzie w określonych sytuacjach traktowana jak konsument i w związku z tym będzie objęta ochroną przewidzianą dla konsumentów mimo, że jest przedsiębiorcą. Aby osoba prowadząca działalność gospodarczą mogła korzystać z uprawnień konsumenta spełniona będzie musiała być przesłanka braku zawodowego charakteru czynności, tzn. że zakup, nie może mieć związku z jego działalnością zawodową. Oznacza to, że umowa kupna-sprzedaży nie może dotyczyć bezpośrednio branży, w której specjalizuje się przedsiębiorca(kupujący). Weryfikacja tego, czy dana czynność ma zawodowy charakter, będzie odbywać się w oparciu o informacje udostępnione w CEIDG, w szczególności biorąc pod uwagę kody PKD określające rodzaje działalności gospodarczej. Przykładowo: stolarz kupujący drukarkę „na fakturę” będzie konsumentem, gdyż zakup ten nie ma dla niego charakteru zawodowego i nie stanowi czynności zawodowej w ramach prowadzonej przez niego działalności. Co innego zakup narzędzi stolarskich.

About the author: Dominika Habinka