Prawo cywilne

Możliwość zwrotu towaru kupionego na odległość

Kontynuując wątek zakupów internetowych rozpoczęty w ostatnim wpisie, dziś przybliżę Państwu jedno z uprawnień kupujących, a mianowicie możliwość odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość. Nowelizacja przepisów dot. praw konsumenta spowoduje, że przywilej ten przysługiwać będzie nie tylko konsumentom, lecz również przedsiębiorcom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą. Obecnie prawo zwrotu towaru kupionego w Internecie bez...

Bezpodstawne anulowanie zamówienia w sklepie internetowym

W związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii COVID-19 większość z nas przekonała się do zakupów przez Internet. Z uwagi na obecny stan wiele sklepów zachęca konsumentów do składania zamówień online oferując rabaty, zniżki i darmową dostawę. Składając zamówienie online nie zastanawiamy się nad prawnymi aspektami tej czynności. Zazwyczaj cały proces przebiega sprawnie,...

Rekompensata za opóźnienie w płatności w transakcjach handlowych

Dłużnik, który nie uiszcza zapłaty w określonym terminie musi liczyć się z tym, że wierzyciel może dochodzić odsetek za opóźnienie. Ponadto wierzycielowi przysługuje możliwość dochodzenia zryczałtowanej rekompensaty za koszty windykacji. Ile ona wynosi i jak ją obliczyć? Ustawa dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (do 1 stycznia 2020...

Jak bronić się przed zajęciem komorniczym?

Zdarza się, że wierzyciel wnosi do sądu pozew, w którym podają adres, pod którym dłużnik już nie mieszka. W efekcie dłużnik o postępowaniu sądowym i wydanym nakazie zapłaty dowiaduje się dopiero w momencie zajęcia rachunku bankowego przez komornika. Co w takiej sytuacji można zrobić? W pierwszej kolejności trzeba zauważyć, że znowelizowane przepisy kodeksu postępowania...

Upadłość konsumencka po zmianach 2020

Od 24 marca 2020 roku obowiązuje nowe brzmienie ustawy Prawo Upadłościowe. W dzisiejszym wpisie sprawdzimy jak zmieniły się przepisy w kontekście upadłości konsumenckiej. Największą modyfikacją jest zmiana negatywnych przesłanek ogłoszenia upadłości. Do tej pory sędzia mógł oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości jeśli stwierdził, że dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień...

Wniosek o uzasadnienie orzeczenia po reformie Kodeksu postępowania cywilnego

Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego, która obowiązuje od dnia 7 listopada 2019 roku wprowadziła wiele zmian. Dziś sprawdzimy, jak zmieniły się przepisy dotyczące wnoszenia apelacji od orzeczenia sądu pierwszej instancji. Przede wszystkim, zgodnie z nowym brzmieniem przepisów, warunkiem wniesienia apelacji jest uprzednie złożenie wniosku o doręczenie orzeczenia wraz z uzasadnieniem.  Do tej pory nie było...

Darowizna w rodzinie a zobowiązania podatkowe

Darowizna to bezpłatne przekazanie środków pieniężnych, rzeczy lub nieruchomości przez darczyńcę kosztem własnego majątku osobie obdarowanej. Wszystkie darowizny opodatkowane są podatkiem od spadku i darowizn, jednak przepisy przewidują pewne zwolnienia. Często zastanawiamy się jakie skutki będzie miało przekazanie swojemu dziecku lub rodzeństwu określonej kwoty pieniężnej. W dzisiejszym wpisie skupimy się na darowiznach pieniężnych w...

Czy elektroniczne postępowanie upominawcze przyspiesza egzekucję należności?

Gdy dłużnik nie płaci wierzyciel szuka najszybszych sposobów wyegzekwowania płatności. Poza złożeniem pozwu o zapłatę do tradycyjnego sądu wierzyciel może złożyć pozew do e-sądu, którym jest Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie w tzw. elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU). Pozew wnosi się za pośrednictwem strony internetowej e-sad.gov.pl, po założeniu konta w systemie. Jakie są...

Upadłość konsumencka – czy możesz uwolnić się od długów?

Wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (tzw. upadłość konsumencka) jest rozwiązaniem dla dłużnika, który do swojej niewypłacalności doprowadził nieświadomie. Upadłość konsumencka ma na celu doprowadzenie do oddłużenia konsumenta i przywrócenie my zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie przy możliwie maksymalnym zaspokojeniu wierzycieli. Zgodnie z przepisami ustawy prawo upadłościowe sąd oddali wniosek o...

Czy nowe przepisy o komornikach gwarantują wierzycielom skuteczne odzyskiwanie należności?

Niedługo minie rok od wprowadzenia kontrowersyjnych ustaw o komornikach i kosztach komorniczych. Regulacje wprowadzone 1 stycznia 2019 roku spotkały się z wieloma negatywnymi komentarzami – głównie ze strony komorników i wierzycieli. Mówiło się, że zmiany doprowadzą do nieskuteczności egzekucji i znacznym ograniczeniu komorników, co w efekcie mogło wpłynąć korzystnie na sytuację dłużników. Jak to...

Doręczanie pism i fikcja doręczenia po nowelizacji postępowania cywilnego – nowe obowiązki wierzycieli i komorników

W dniu dzisiejszym w życie weszły przepisy nowelizujące postępowanie cywilne. Zmian w procedurze jest dużo, jednak zarówno dłużników jak i wierzycieli w pierwszej kolejności zainteresować powinno zniesienie fikcji doręczenia. Do tej pory skutkiem nieodebrania listu po dwukrotnym jego awizowaniu, bez względu na przyczynę, było uznanie przez sądy, iż pismo zostało doręczone adresatowi. Zgodnie z...

Mobbing w polskim prawie cz. 1 – co to jest mobbing i jak go udowodnić

Pojęcie mobbing wywodzi się od angielskiego mob oznaczającego: tłum, motłoch, gromadzić się tłumnie, obstępować. Pojęcie to wprowadził do nauki w latach osiemdziesiątych XX w. Heinz Leymann (szwedzki psychiatra i psychosocjolog), którego uważa się za prekursora badań nad mobbingiem. Zgodnie z definicją Międzynarodowej Organizacji Pracy mobbing to „obraźliwe zachowanie poprzez mściwe, okrutne, złośliwe lub upokarzające...

Ustawowe ograniczenie zatorów płatniczych – zmiany w przepisach

Zatorem płatniczym jest sytuacja, w której zadłużenia kumulują się i przechodzą na kolejnych powiązanych ze sobą kontrahentów – opóźnienie w płatności pomiędzy kontrahentem A i B wpływa na to, że kontrahent B nie może wywiązać się wobec swoich innych kontrahentów, co może powodować chwilową utratę płynności finansowej jak i inne dalekosiężne skutki np. problemy...

PRAWO UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO ODCHODZI W PRZESZŁOŚĆ

W dniu 5 października 2018 roku weszła w życie ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U.2018.1716 z dnia 2018.09.04.). Jest to spora rewolucja w polskim systemie prawa albowiem wskutek rozwiązań wprowadzanych tą ustawą prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się z...
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien
Visit Us On FacebookVisit Us On Linkedin