Anna Stańdo
autor
Anna Stańdo
02 września 2022
Prawo własności intelektualnej

Jak zarejestrować znak towarowy?

Twój znak towarowy to symbol, dzięki któremu wyróżniasz się na rynku. Jest on jednym z czynników, który sprawia, że klient wybiera Ciebie a nie konkurencję. Jeżeli go zarejestrujesz, będziesz mógł go chronić i rozwijać.

Pierwszą rzeczą, którą warto zrobić po podjęciu decyzji o zarejestrowaniu znaku towarowego jest sprawdzenie do jakiego rodzaju znaków towarowych Twój znak towarowy się zalicza.

Może być to jedna z trzech najczęściej występujących form:

  • forma wyłącznie słowna (znak słowny)  – znak towarowy, który składa się wyłącznie ze słów lub liter, cyfr, innych standardowych znaków typograficznych lub ich kombinacji, które można zapisać,
  • forma graficzna (znak graficzny) – znak towarowy, w którym zastosowano niestandardowe znaki, stylizację lub układ, cechę graficzną lub kolor, na przykład znaki, które składają się wyłącznie z elementów graficznych,
  • połączenie obu tych form (znak słowno-graficzny) – Znak graficzny zawierający kombinację elementów słownych i graficznych.

Druga istotna kwestia przy rejestracji znaku towarowego to zakres ochrony znaku towarowego czyli zakres towarów i usług, dla których znak towarowy jest przeznaczony. Wykaz tych produktów i usług przedstawia się poprzez wskazanie klas klasyfikacji nicejskiej. Większość znaków rejestrowana jest dla jednej do trzech klas. Nie sprawdza się tutaj zasada im więcej tym lepiej, raczej warto precyzyjnie wybrać klasy które dotyczą działalności danego podmiotu, a nie robić to zbyt szeroko. Zbyt długie wykazy towarów i/lub usług mogą powodować problemy, takie jak:

  • wyższe ryzyko uchybień w klasyfikacji;
  • opóźnienia w publikacji i rejestracji ZTUE;
  • zwiększone ryzyko konfliktów z innymi znakami towarowymi (sprzeciwy);
  • zwiększone ryzyko, że znak towarowy zostanie ostatecznie unieważniony z powodu podobieństwa do wcześniej zarejestrowanego znaku lub nieużywania wszystkich zarejestrowanych towarów i/lub usług.

Jednocześnie, warto pamiętać, że po wypełnieniu zgłoszenia poszerzenie specyfikacji nie będzie możliwe – dlatego należy rozważnie wybierać towary i usługi.

Trzecia kwestia – terytorium ochrony znaku towarowego to miejsce gdzie znak towarowy ma być chroniony. W Polsce rejestrujemy znak w procedurze krajowej, przed Urzędem Patentowym RP. Wybór terytorium Unii Europejskiej wymaga zaś zgłoszenia do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante.

Czwarta kwestia – ściśle uzależniona od tego jakie terytorium wybierzemy – czyli ile kosztuje rejestracja znaku towarowego?

Polska (UPRP): 450 zł za zgłoszenie (zgłoszenie online – 400 zł) w jednej klasie, 120 zł za każdą kolejną klasę;

UE (EUIPO): 1000 euro za zgłoszenie (zgłoszenie online – 850 euro), opłata za drugą klasę 50 euro, opłata za trzecią i każdą kolejną klasę 150 euro.

Na koniec, jeżeli myślicie o złożeniu wniosku w 2022 roku, to warto zapoznać się z informacjami o funduszu SME Fund. W dużym skrócie jest to dotacja m.in. do opłat związanych z rejestracją znaku towarowego. Więcej informacji o funduszu SME Fund znajdziesz tutaj: https://euipo.europa.eu/ohimportal/pl/grants-sme-fund

Jeżeli potrzebujesz pomocy przy rejestracji znaku towarowego oraz uzyskaniu dotacji z SME Fund, skontaktuj się ze mną.

podziel się