Anna Stańdo
autor
Anna Stańdo
17 lutego 2023
Prawo własności intelektualnej

Jak się chronić w razie naruszenia znaku towarowego

Właściciel zarejestrowanego znaku towarowego ma sporo możliwości prawnych mających na celu ochronę jego prawa. Zwykle zaczyna się od pisma od kancelarii prawnej skierowanego do naruszyciela, a dopiero później gdy rozmowy nie przynoszą spodziewanego efektu – można zdecydować się na spór przed sądem.

Po pierwsze, roszczenie o zaniechanie

Roszczenie to polega na zakazaniu dalszego używania znaku towarowego zarejestrowanego przez inny podmiot. Działa więc prewencyjnie – naruszyciel ma zaprzestać swojego nielegalnego działania. Co ważne, roszczenie to jest niezależne od winy naruszyciela.

UWAGA: wymyślając nazwę dla swojej firmy warto poddać ją wcześniejszej analizie pod tym kątem, aby samemu nie otrzymać takiego pisma wzywającego do zaprzestania naruszeń.

Jest to roszczenie „pierwszego wyboru” z uwagi na: (1) brak konieczności wykazywania winy, (2) brak wymogu określania wielkości szkody – niższe opłaty sądowe, (2) w razie uzyskania pozytywnego orzeczenia, bez obaw można składać pozew o roszczenia pieniężne.

Po drugie, roszczenie o naprawienie szkody

Roszczenie, które można oprzeć na zasadach ogólnych prawa cywilnego bądź  zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej. W przeciwieństwie do pierwszego roszczenia w tym wypadku naruszenie powinno mieć miejsce z winy przedsiębiorcy posługującego się nie swoim  znakiem. O winie mówimy, jeżeli dany podmiot wiedział o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy, który naruszał, lub przy dołożeniu należytej staranności, mógł się dowiedzieć.

Oczywiście żądając określonej kwoty trzeba ją jakoś uzasadnić. Sprawa jest o tyle skomplikowana, że mamy do czynienia z własnością intelektualną czy dobrami niematerialnymi, które ciężej wycenić.

Jeżeli udzielana jest licencja na dany znak towarowy, to jest to łatwa droga wyjścia. W takiej sytuacji można się bowiem powołać na opłatę licencyjną. Takie rozwiązanie jest co do zasady chętnie aprobowane przez sądy.

O tym jak zarejestrować znak towarowy przeczytasz TUTAJ.

podziel się