Mobbing / Dyskryminacja / Dobra osobiste

Obszar prawa skupiony na relacjach międzyludzkich to bardzo delikatna materia. Doradzam przedsiębiorcom w kwestiach pracowniczych związanych z mobbingiem czy dyskryminacją, pokazuje perspektywę ale także ramy w jakich przepisy pozwalają nam działać. Jako mediator pomagam też w konfliktach pracowniczych.

Doradzam w kwestii dóbr osobistych przedsiębiorcom działającym online, także w związku z tzw. „czarnym marketingiem”.

Jak mogę Ci pomóc?

Przykładowe obszary wsparcia:

• doradztwo prawne w zakresie mobbingu czy dyskryminacji
• pomoc w prowadzeniu rozmów polubownych z pracownikami w sytuacji konfliktu
• reprezentacja w sądzie w sprawach pracowniczych dotyczących mobbingu czy dyskryminacji
• doradztwo prawne w zakresie ochrony dóbr osobistych w Internecie na przykład po opublikowaniu godzących w dobra osobiste materiałów w Internecie lub szkalujących dobre imię artykułów prasowych.

Zapraszam do kontaktu. Dane teleadresowe znajdziesz w zakładce KONTAKT.

Więcej w tym temacie przeczytasz na blogu w sekcji Prawo pracy