Zastrzeżenie znaku towarowego

Co to jest znak towarowy?

Znak towarowy jest oznaczeniem stosowanymi w handlu, służącym do identyfikacji produktów i/lub usług konkretnego przedsiębiorcy.


Umożliwia odróżnianie produktów tego samego rodzaju oferowanych przez różnych przedsiębiorców obecnych na rynku, stanowiąc tym samym podstawę budowania wizerunku i reputacji marki.
Aby móc dokonać rejestracji znaku towarowego musi on posiadać tzw. zdolność odróżniającą. Nie można również zarejestrować znaków opisowych, czyli takich, których treść opisuje jakie towary i/lub usługi przedsiębiorca oferuje.


Możemy wyróżnić wiele rodzajów znaków towarowych. Najczęściej występującymi są: znaki słowne, graficzne, słowno-graficzne, przestrzenne, pozycyjne, dźwiękowe, kolor, deseń, ruchome, multimedialne, hologramy i inne.

Dlaczego warto zabezpieczyć swoją markę?

Rejestracja znaku towarowego to przede wszystkim ochrona zarówno przed nieuczciwą konkurencją, próbami przejęcia marki (domeny) czy podszywaniem się w ramach kampanii w Internecie.

Korzyści z zastrzeżenia znaku towarowego to m.in.:

• poświadczona urzędowo ochrona prawna (uzyskujesz świadectwo ochronne na znak towarowy), która stanowi podstawę ochrony praw w razie sporu dotyczącego praw do marki, daje Ci to również możliwość skutecznego dochodzenia roszczeń od podmiotów dopuszczających się naruszenia Twojego oznaczenia
• możliwość dochodzenia odszkodowań za naruszenie praw do znaku towarowego
• możliwość uzyskiwania korzyści finansowych na licencjonowaniu znaku towarowego
• ochrona domeny internetowej i możliwość blokowania reklam tekstowych takich jak AdWords oraz fanpage’y na Facebooku zawierających zarejestrowany znak towarowy
• możliwość posługiwania się oznaczeniem “R”, które symbolizuje formalnie udzielone prawo ochronne do danej marki. Niewątpliwie oznaczenie „R” zwiększa zaufanie ze strony klientów i partnerów biznesowych i wzmacnia wizerunek firmy.

Gdzie składać wniosek i ile kosztuje zastrzeżenie znaku towarowego?

Wysokość opłat uzależniona jest od obszaru na jakim ma zostać przyznana ochrona znaku towarowego.

Zastrzeżenie znaku towarowego na terenie Polski:

Opłata za zgłoszenie znaku towarowego w jednej klasie wynosi 450 zł (przy składaniu wniosku osobiście) albo 400 zł (w przypadku złożenia wniosku online). Za każdą kolejną klasę płaci się 120 zł.
Za ochronę każdej klasy przez okres 10 lat ponosi się koszt 400 zł, a za opublikowanie informacji o zdobyciu prawa do zastrzeżenia – 90 zł.
Rejestracji należy dokonać w Urzędzie Patentowym RP (UPRP) w Warszawie.
Czas trwania procedury wynosi około 6 miesięcy.

Zastrzeżenie znaku towarowego na terenie Unii Europejskiej:

Zgłoszenie znaku w pierwszej klasie to koszt 1000 EUR, drogą elektroniczną – 850 EUR.
Za drugą klasę opłata wynosi 50 EUR, a za każdą kolejną – 150 EUR.
Podana kwota obejmuje również 10 letnią ochronę znaku.
Procedura trwa od 4 do 5 miesięcy. Rejestracji należy dokonać w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante (Hiszpania).

Rozszerzenie ochrony o wybrane kraje świata:

W sytuacji, w której jesteś właścicielem zastrzeżonej nazwy w Polsce lub na terenie Unii, możesz ubiegać się również o rozszerzenie zabezpieczenia na inne, wybrane przez siebie kraje. W tym przypadku należy złożyć wniosek do Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) z siedzibą w Szwajcarii.
Zgłoszenie i ochrona do trzech klas towarowych: w przypadku znaku kolorowego płaci się 903 CHF (frank szwajcarski), bez kolorów – 653 CHF.
Za każdą klasę powyżej trzeciej oraz za każde wskazane państwo – 100 CHF. W niektórych krajach mogą obowiązywać dodatkowo specjalne opłaty indywidualne.

Jak mogę Ci pomóc?

Dzięki doświadczeniu w rejestracji znaków towarowych zarówno w Polsce, jak i na terenie UE, pomogę Ci przejść całą procedurę rejestracji znaku towarowego, opisaną poniżej:

1. badanie zdolności ochronnej znaku – sprawdzimy czy Twój znak spełnia wymagania przepisów i może zostać zastrzeżony
2. konsultacja dotycząca obszarów rynkowych, na których warto zabezpieczyć Twój znak towarowy
3. zastrzeżenie znaku towarowego – przeprowadzę dla Ciebie całą procedurę, aż do wydania decyzji

Dodatkowo, oferuję konsultacje w sprawach znaków towarowych – ktoś naruszył Twój znak towarowy? Dostałeś wezwanie do zaprzestania naruszeń? W którejkolwiek z tych sytuacji się znajdujesz – wspólnie poszukamy rozwiązania.

Co otrzymasz w ramach usługi rejestracji znaku towarowego?

  • informację dot. zdolności rejestrowej znaku
  • 40 minutową konsultację online dotyczącą obszaru ochronnego a także klas Klasyfikacji Nicejskiej (ewentualnie może to odbyć się drogą mailową lub telefoniczną)
  • przygotowanie i złożenie w Twoim imieniu dokumentacji niezbędnej do rejestracji znaku towarowego w wybranym przez Ciebie urzędzie
  • po rejestracji znaku, otrzymujesz oficjalne świadectwo jego rejestracji.

Sprawdź czy Twój znak może zostać zarejestrowany – napisz do mnie: biuro@kancelaria-stando.pl

Logotypy wybranych zarejestrowanych przeze mnie znaków:

Zapraszam do kontaktu. Dane teleadresowe znajdziesz w zakładce KONTAKT.

Więcej w tym temacie przeczytasz na blogu w sekcji Prawo własności intelektualnej