09 lutego 2022
Prawo pracy

Dyscyplinarka dla nietrzeźwego pracownika

Stawienie się przez pracownika do pracy w stanie nietrzeźwości jest ciężkim naruszeniem obowiązków pracowniczych, co może stanowić podstawę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 Kodeks pracy (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 maja 1983 r. sygn. I PRN 74/83). Należy podkreślić, że z punktu widzenia prawa pracy nie ma znaczenia, czy pracownik znajduje się w stanie po użyciu alkoholu czy w stanie nietrzeźwości.
archiwum
chmura tagów