25 stycznia 2023
Prawo własności intelektualnej

Licencja wyłączna a licencja niewyłączna

Twórca dzieła ma pełne oraz wyłączne prawa do swojego wytworu od momentu jego ukończenia. Oznacza to, że posiada możliwość rozporządzania swoim dziełem na tożsamych zasadach co rozporządzanie prawem własności w stosunku do rzeczy. Posiada prawo pobierania pożytków z rzeczy, a także może dokonywać czynności rozporządzających dotyczących swojego wytworu czyli sprzedać, wydzierżawić lub udostępnić do korzystania.
archiwum
chmura tagów