24 listopada 2022
E-commerce

Dyrektywa „Omnibus” – co to jest i czy obowiązuje w Polsce

W piątek, 25 listopada 2022 r. wypada święto konsumpcjonizmu, zaczerpnięte z kultury oraz tradycji USA, potocznie zwane „Black Friday”. Wydarzenie to polega na licznych promocjach, obniżaniu cen, wyprzedażach. Innymi słowy „Black Friday” pozwala na nabywanie przez konsumentów towarów po cenie niższej lub bardziej korzystnej niż ta oferowana w dni powszechne. Takie jest przynajmniej założenie, ale wiadomo, skoro jest okazja to pojawiają się nadużycia czyli sztuczne zawyżanie ceny, po to by ją potem obniżyć („żonglowanie cen”). Na pomoc konsumentom przychodzi jednak prawo, a dokładniej mówiąc Unia Europejska czyli dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r., zmieniającą dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, 2005/29/WE oraz 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta – dalej dyrektywa „Omnibus”.
28 lutego 2022
Prawo pracy

Zmiany w kodeksie pracy 2022

Rok 2022 to poważne zmiany w prawie pracy. Z wniosku Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej powstał Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (UC118) - https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-kodeks-pracy-oraz-niektorych-innych-ustaw2
archiwum
chmura tagów