24 marca 2023
Prawo pracy

Overemployment

Zgodnie z nowelizacją kodeksu pracy, będącą implementacją dwóch dyrektyw w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów ("work-life balance") pracodawca nie będzie mógł zakazać pracownikowi jednoczesnego pozostawania w stosunku pracy z innym pracodawcą lub jednoczesnego pozostawania w stosunku prawnym będącym podstawą świadczenia pracy innym niż stosunek pracy.
21 października 2022
Prawo umów

Zakaz konkurencji w umowie – podstawowe zasady

Zakaz konkurencji to zobowiązanie się jednej strony umowy do nie podejmowania się określonych form działalności, które są konkurencyjne wobec biznesu drugiej strony umowy. Konkurencyjne – najprościej mówiąc – oznacza taką samą działalność skierowaną do takiej samej kategorii klientów.
16 września 2022
Prawo umów

Umowa o zachowaniu poufności (NDA)

Powszechnie wiadomo, że informacja to władza, a w biznesie informacja ma szczególne znaczenie, można nawet powiedzieć, że kluczowe. Dlatego też odpowiednie zabezpieczenie przedsiębiorstwa przed wyciekiem poufnych danych jest tak istotne. Dziś dowiemy się na czym polega umowa o zachowaniu poufności tzw. non disclosure agreement (NDA) i jak ją sporządzić.
archiwum
chmura tagów