04 lutego 2022
Prawo pracy

Urlop macierzyński w pigułce

Urlop macierzyński jest najstarszym urlopem udzielanym w związku z rodzicielstwem, który swój początek ma jeszcze w przedwojennym prawie pracy . Jest to okres przysługującego z mocy ustawy zwolnienia od obowiązku świadczenia pracy. Zgodnie z art. 180 § 1 Kodeksu pracy (dalej „K.p.”) przesłanką nabycia prawa do urlopu macierzyńskiego jest poród zakończony urodzeniem się jednego lub kilkorga dzieci. Urlop macierzyński nie przysługuje w razie poronienia, tj. w przypadku oddzielenia płodu niewykazującego żadnych oznak życia od ustroju matki przed upływem 22. tygodnia ciąży . Przysługuje natomiast w razie urodzenia martwego dziecka aczkolwiek w mniejszym wymiarze 8 tygodniu po porodzie.
archiwum
chmura tagów