06 grudnia 2022
Prawo pracy

Nowelizacja kodeksu pracy – praca zdalna i badanie trzeźwości pracowników

1 grudnia 2022 roku Sejm przyjął ustawę wprowadzającą pracę zdalną do kodeksu pracy. Nad ustawą ma się jeszcze pochylić Senat. Przepisy dotyczące pracy zdalnej wejdą w życie 2 miesiące po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Przyjęta 1 grudnia ustawa reguluje również kwestie kontroli trzeźwości pracowników. Przepisy w tym zakresie mają wejść wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Jak wyglądają nadchodzące zmiany i z czym będą musieli się zmierzyć pracodawcy? O tym poniżej.
09 lutego 2022
Prawo pracy

Dyscyplinarka dla nietrzeźwego pracownika

Stawienie się przez pracownika do pracy w stanie nietrzeźwości jest ciężkim naruszeniem obowiązków pracowniczych, co może stanowić podstawę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 Kodeks pracy (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 maja 1983 r. sygn. I PRN 74/83). Należy podkreślić, że z punktu widzenia prawa pracy nie ma znaczenia, czy pracownik znajduje się w stanie po użyciu alkoholu czy w stanie nietrzeźwości.
archiwum
chmura tagów