28 lutego 2022
Prawo pracy

Zmiany w kodeksie pracy 2022

Rok 2022 to poważne zmiany w prawie pracy. Z wniosku Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej powstał Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (UC118) - https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-kodeks-pracy-oraz-niektorych-innych-ustaw2
archiwum
chmura tagów