15 kwietnia 2022
Prawo pracy

Sprostowanie świadectwa pracy po latach od ustania stosunku pracy

Wydanie poprawnego świadectwa pracy to jeden z podstawowych obowiązków pracodawcy w stosunku do pracownika w procesie zakończenia stosunku pracy. Zgodnie z art. 97 § 1 k.p. W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy.
archiwum
chmura tagów