18 lutego 2022
Prawo pracy

Czy w wypowiedzeniu umowy o pracę pracodawca powinien wskazać adres sądu?

Zgodnie z art. 30 § 5 Kodeksu pracy, w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę lub jej rozwiązaniu bez wypowiedzenia powinno być zawarte pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy. Tyle mówi przepis, nie ma mowy o wskazywaniu adresu sądu. Często jednak pracodawcy taki adres wskazują.
archiwum
chmura tagów