24 marca 2023
Prawo pracy

Overemployment

Zgodnie z nowelizacją kodeksu pracy, będącą implementacją dwóch dyrektyw w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów ("work-life balance") pracodawca nie będzie mógł zakazać pracownikowi jednoczesnego pozostawania w stosunku pracy z innym pracodawcą lub jednoczesnego pozostawania w stosunku prawnym będącym podstawą świadczenia pracy innym niż stosunek pracy.
06 maja 2022
Prawo pracy

Ustawa o sygnalistach – najnowsze zmiany w projekcie

Ustawa o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa czyli tzw. ustawa sygnalistach, to realizacja unijnego zobowiązania zgodnie z którym Polska powinna była wdrożyć dyrektywę Unii Europejskiej do 17 grudnia 2021 roku. Tak się jednak nie stało, a wyżej wspomniana ustawa jest nadal w fazie projektu. Ostatnia wersja projektu jest z 12 kwietnia 2022 roku. Poniżej najważniejsze kwestie.
28 lutego 2022
Prawo pracy

Zmiany w kodeksie pracy 2022

Rok 2022 to poważne zmiany w prawie pracy. Z wniosku Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej powstał Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (UC118) - https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-kodeks-pracy-oraz-niektorych-innych-ustaw2
archiwum
chmura tagów