24 stycznia 2022
nowości w prawie

Rodzinny kapitał opiekuńczy i dopłata do żłobka 2022

Co to jest rodzinny kapitał opiekuńczy i jak się ma do dofinansowania do żłobka, jakie są zasady przyznawania, kiedy i komu przysługuje. Zapraszam do lektury.
21 stycznia 2022
prawo pracy i HR

Zmiany w umowie o pracę: porozumienie zmieniające czy może aneks? I czym oba te dokumenty różnią się od wypowiedzenia zmieniającego?

Każda umowa o pracę może być zmieniona w dowolnym momencie, o ile strony czyli pracodawca i pracownik dojdą do porozumienia co do zmian. Zmiany powinny znaleźć odzwierciedlenie w pisemnym dokumencie czyli w aneksie do umowy o pracę podpisanym przez obie strony. Wymóg formy pisemnej takiego dokumentu zawiera art. 29 par. 4 kodeksu pracy. Nie określa on jednak jak powinien wyglądać taki aneks, ani jakie zmiany powinny być w nim zawarte. Strony mają tutaj pełną swobodę, oczywiście w ramach obowiązujących przepisów.
14 stycznia 2022
prawo pracy i HR

Rozwiązanie umowy o pracę przed rozpoczęciem pracy przez pracownika

Żyjemy w czasach zmiany, w czasach gdy często musimy modyfikować plany, właśnie z uwagi na te zachodzące zmiany, których nie mogliśmy wcześniej przewidzieć. Niemniej jednak podejmujemy zobowiązania z myślą, że ich dopełnimy. Co jednak w sytuacji, gdy właśnie zmieniła się nasza sytuacja i nie możemy dotrzymać zobowiązania, a konkretnie nie możemy rozpocząć pracy, choć już podpisaliśmy umowę? Analogicznie, co ma zrobić pracodawca, który nie może (lub nie chce) zatrudnić pracownika z którym już podpisał umowę, ale ten jeszcze pracy nie zaczął?
25 marca 2020
prawo pracy i HR

Absencje chorobowe w pracy jako przyczyna zwolnienia

Pracownik i pracodawca podpisując umowę o pracę zobowiązują się do przestrzegania szeregu obowiązków, ale też otrzymują pewne prawa wynikające z kodeksu pracy.
18 marca 2020
prawo pracy i HR

Obowiązki pracowników i pracodawców w czasach koronawirusa

W świecie pracy rękę na pulsie warto mieć zawsze, nie tylko w tak dynamicznie zmieniających się okolicznościach związanych z wirusem Covid-19.
14 lutego 2020
prawo pracy i HR

Uciekający pracownik – co zrobić gdy pracownik nie zjawia się w pracy bez usprawiedliwienia?

Na obecnie panującym rynku pracownika, pracodawcy nie mają łatwo. Trudno znaleźć dobrego, kompetentnego pracownika, który będzie na dodatek lojalny i nie zniknie w razie otrzymania lepszej oferty pracy.
archiwum